obr nahore 1

Z důvodu změny poskytovatele internetových a telefonních služeb se mění kontaktní telefon na ředitelství do Trhových Svinů.

Nový kontakt: +420 608 020 773

kontakt na pí ředitelku Ivanku Šťastnou +420 608 200 735

Platí pro T. Sviny

Odhlašování obědů je možné u vedoucího kuchyně p. Švagra na tel. č.: 606 243 056 - vždy minimálně den předem asi jen do 9:00 hod.