obr nahore 1

Vážení rodiče, milí žáci,

prosíme Vás, aby jste v této mimořádné situaci sledovali každodenně stránky školy Facebook školy.

Na stránkách školy, v sekci DOKUMENTY - oddíl UČIVO budou vytvořeny složky jednotlivých třídních učitelů, kde budou různé přípravy, texty, samostatné práce a komentáře vyučujících.

Už zčásti začala fungovat komunikace přes Messenger a i zde se budou ty samé přípravy a samostatné práce objevovat.

Žáci a rodiče, kteří příliš tyto nové technologie neovládají, ať kontaktují třídní učitele a domluví se na jiném možném předání potřebných materiálů.

K výuce budou použity:

http://www.matyskova-matematika.cz/

https://skolakov.eu/

https://www.skolavpyzamu.cz/