obr nahore 1

Přijímací řízení do praktické školy jednoleté a dvouleté pro školní rok 2023-2024

Pravidla přijímacího řízení vychází ze Školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb.

v platném znění.

Ředitelka školy vyhlašuje 1. Kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu na praktické škole jednoleté, kód oboru: KKOV 78-62/01  a praktické škole dvouleté, kód oboru: KKOV 78-62/02 a zároveň rozhodla o tom, že se přijímací zkouška nekoná.

 

více info v dokumentu.

 

Oznamujeme, že všichni uchazeči  ke studiu v Praktické škole jednoleté i dvouleté ve školním roce 2023/2024 byli přijati.