obr nahore 1

  • Třídní učitel/ka: Mgr. Antonie Veselá
  • Asistent/ka:

Počet žáků: 13

Ročníky třídy: 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ