obr nahore 1

  • Třídní učitel/ka: Mgr. Zdeňka Kubešová
  • Asistent/ka: Linda Tinková

Počet žáků: 7

Ročníky třídy: 4., 6., 7., a 8.  ročník ZŠ speciální