obr nahore 1

  • Třídní učitel/ka: Mgr. Stanislava Cábová
  • Asistent/ka:

Počet žáků: 13

Ročníky třídy: 2., 3., 5., 6., 7., 9. ročník ZŠ