obr nahore 1

  • Třídní učitel/ka: Mgr. Kateřina Přibylová
  • Asistent/ka:

Počet žáků: 9

Ročníky třídy:  6. ročník ZŠ