obr nahore 1

      

             

  pro školní rok 2018/2019 se koná v pátek 6. 4. 2018 od 13.00 -16 hodin v přízemí II. pavilonu. 


S sebou prosím vezměte:

 

PRO ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

 RODNÝ LIST DÍTĚTE, VÁŠ OBČANSKÝ PRŮKAZ, DOPORUČENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE (PEDIATRA), DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (SPC, PPP)

 

PRO ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD: 

RODNÝ LIST DÍTĚTE, VÁŠ OBČANSKÝ PRŮKAZ, DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (SPC, PPP) 


UPOZORNĚNÍ:

Povinností rodičů dětí narozených 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012 je dostavit se se svým dítětem k zápisu, a to rovněž v případě žádosti o odklad povinné školní docházky.