obr nahore 1

INFORMACE PRO RODIČE/ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE/PLNOLETÉ STUDENTY

Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek: doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí a/nebo odměnu pěstouna a/nebo příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na školní stravování je, aby byl/o dítě/ žák/student přihlášen/o ke školnímu stravování v organizaci, která školní stravování poskytuje.

Žádost o příspěvek lze podat pouze u organizací poskytujících školní stravování, které  jsou na portálu Obědy pro jihočeské děti zaregistrovány.

Žádost o příspěvek na školní stravování se podává elektronicky po vyplnění a odeslání formuláře.

Více informací i s formulářem na:

https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

Poskytovatel stravování pro Trhové Sviny:

Sviny.png

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Elektronické žádosti lze podávat od 1.9.2023. Možné je pouze elektronické podání žádosti o příspěvek na školní stravování přes tento portál, žádosti podané jinou formou nemohou být přijaty.