obr nahore 1

Mateřská škola byla zřízena Krajským úřadem Jihočeského kraje s provozem od 1. 9. 2007. Do sítě škol byla zařazena jako součást Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny, Nové město 228, 374 01, od 1. 9. 2007.

Kapacita školy je 20 dětí. Mateřská škola je umístěna v prvním patře budovy ZŠ speciální, Dlouhá 35, České Budějovice. Mateřskou školu jsme pojmenovali Motýlek, jednotlivé třídy jsou označené podle druhu motýlků – žluťásci, bělásci.

Děti s poruchou autistického spektra jsou vzdělávány formou strukturovaného učení. Mají sestavený individuální režim dne, který je vytvořen pomocí konkrétních předmětů, fotografií nebo piktogramů označujících jednotlivé činnosti. Prostory třídy jsou vymezené a označené pro konkrétní činnosti – individuální učení, samostatnou práci u stolu, volnou hru, cvičení, jídlo, odpočinek. Takto vytvořená struktura dítěti odpovídá na otázky kdy, kde, co a jak dlouho bude dělat. Je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu.

U dětí s mentálním postižením je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení.