obr nahore 1

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.    

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 • Pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve  škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
 • Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zvláštní náležitosti žádosti vyplývající z ustanovení školského zákona

 • údaj o tom, že se jedná o dítě se zdravotním postižením (vyjádření školského poradenského zařízení, pokud již dítě bylo diagnostikováno)
 • údaje a doklady vztahující se ke kritériím stanoveným pro přijetí ředitelem školy (údaje týkající se např. místa trvalého pobytu dítěte, státního občanství, druhu povolení k pobytu u cizinců, délky provozu, ke kterému se dítě hlásí)
 • ke každému tvrzenému údaji zákonnými zástupci je zapotřebí doložit doklad, pokud je to možné a účelné

Žádost, dotazník školní zralosti, zápisní list a případně žádost o odklad je třeba vyplnit a dodat některým z výše uvedeným způsobem na ředitelství školy.

Kontakty:

ID datové schránky: 6pvfq2q

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa: MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny

Osobně do schránky na budově školy

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

prosíme Vás, aby jste v této mimořádné situaci sledovali každodenně stránky školy Facebook školy.

Na stránkách školy, v sekci DOKUMENTY - oddíl UČIVO budou vytvořeny složky jednotlivých třídních učitelů, kde budou různé přípravy, texty, samostatné práce a komentáře vyučujících.

Už zčásti začala fungovat komunikace přes Messenger a i zde se budou ty samé přípravy a samostatné práce objevovat.

Žáci a rodiče, kteří příliš tyto nové technologie neovládají, ať kontaktují třídní učitele a domluví se na jiném možném předání potřebných materiálů.

K výuce budou použity:

http://www.matyskova-matematika.cz/

https://skolakov.eu/

https://www.skolavpyzamu.cz/

Na základě vydaného mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví se s účinností od 11.3.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve škole. Toto opatření je platné do odvolání.

Škola je pro žáky uzavřena. Zaměstnanci školy se budou řídit pokyny ředitele školy.

Změna!!!

Mateřská škola Motýlek  funguje do pátku 13.3.2020 a od pondělí 16.3.2020 je školka do odvolání zavřená.

Informace jak postupovat u výskytu nového koronaviru

Případ 1.

BYL jsem v oblasti nového koronaviru a

MÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)

Rizikový pobyt = Minulých 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (celá pevninská Čína, severní Itálie – Lombardsko, Benátsko, Jižní Korea, Írán, Japonsko + další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo přestup na velkých letištích v Číně:

 • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu
 • Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!   
 • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!  

Případ 2.

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a

NEMÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):

 • Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS) na tel. 387 712 210 nebo 387 712 320, které rozhodne o příslušných protiepidemických opatření včetně karantény.
 • Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény
 • Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na  bázi alkoholu
 • Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!           

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.