obr nahore 1

vzdělávací program MŠMT ČR č.j. 240 35/ 1997 – 22


  • Tento typ školy zajišťuje vzdělávání pro kategorii dětí s velmi těžkým stupněm postižení,
    které byly v minulosti ze vzdělávání vyloučeny aktem osvobození od povinné školní docházky.
  • Žáci končící povinnou školní docházku mohou pokračovat na jednoleté praktické škole,
    která je také naší součástí a sídlí v Českých Budějovicích.