obr nahore 1

Historie

Vyučování na naší škole bylo poprvé zahájeno 1. 9. 1986 pod názvem "Zvláštní škola".
Jsme tedy škola s dlouholetou tradicí. Po celou dobu trvání je kolektiv učitelů a vychovatelů
tvořen speciálními pedagogy, jejichž činnost je zaměřena na dosažení vytyčeného cíle.

Cíle školy
- co nejvyšší míra socializace každého žáka v souladu s jeho fyzickými a psychickými schopnostmi.
Všichni se snaží vytvářet na škole příznivou, podnětnou a klidnou atmosféru tak důležitou pro pohodovou a radostnou práci.

Cílem všech zaměstnanců školy je, aby jaro bylo na škole po celý rok.

Zvláštní škola vznikla v rekonstruované budově bývalé základní školy.Tvoří jí dvě hlavní budovy propojené
šatnovou chodbou, budova na školním pozemku, kde je realizována výuka pracovního vyučování
dívek – práce v domácnosti a 2 školní pozemky pro výuku pěstitelských prací.

 

Současnost


V současné době se jmenujeme:
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny
Sídlíme v Trhových Svinech, Nové Město 228, 374 01.
Zřizovatelem je Jihočeský kraj.

 

V Trhových Svinech se vzdělává podle programu:

  • Základní škola - pro žáky s přiznaným podpůrným opatřením
  • Základní škola - pro žáky s LMP - minimální výstupy
  • Základní škola speciální
  • Praktická škola jednoletá i dvouletá