obr nahore 1

Naše škola poskytuje střední vzdělávání na Praktické škole jednoleté a Praktické škole dvouleté.

Praktická škola jednoletá

Kód oboru: 78-62-C/01

Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s více vadami a žákům s poruchami autistického spektra, kteří získali vzdělání na úrovni základní školy speciální, nebo základní školy praktické.

 

 

Praktická škola dvouletá

Kód oboru: 78-62-C/02

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým zdravotním postižením, zejména středně těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra. Praktická škola dvouletá připravuje žáky pro výkon jednoduchých prací a činností v běžném životě. Podmínkou přijetí je ukončení povinné školní docházky.