obr nahore 1

Přípravný stupeň poskytuje přípravu na vzdělání dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením s více vadami nebo autismem.

Cílem je umožnit přípravu na vzdělání dětem, které vzhledem k těžšímu stupni postižení nejsou schopné prospívat na základní škole speciální. U těchto dětí je předpokladem další rozvoj rozumových schopností.


Délka přípravy na vzdělávání je 1 až 3 roky předškolní docházky. Vzdělávání je poskytováno bezplatně. Přípravný stupeň se člení na třídy a ty mají nejméně 4 a nejvíce 6 dětí.

Učební plán přípravného stupně základní školy speciální tvoří předměty: rozumová, smyslová, pracovní a výtvarná výchova, tělesná a hudební výchova. Na konci prvního a druhého pololetí dostává dítě osvědčení.