obr nahore 1

  • Žáci jsou přijímáni na základě přijímacího řízení.

      Kritéria přijetí: lékařské potvrzení na přihlášce, doporučení příslušného SPC, přijímací řízení - pohovor, praktická část (studijní dovednosti, praktické činnosti)

  • Délka studia: Praktická škola jednoletá - jeden rok formou denního studia

                            Praktická škola dvouletá - dva roky formou denního studia

  • Způsob ukončení: Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.
  • Certifikát: Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.
  • Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělaní bez maturity a výučního listu.