obr nahore 1

Kód oboru: 78-62-C/01

Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s více vadami a žákům se s poruchami autistického spektra, kteří získali vzdělání na úrovni základní školy speciální, nebo základní školy praktické.

Praktická škola jednoletá je součástí MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny a umožnuje doplnit a rozšířit vzdělání žákům, kteří mají dokončenou povinnou školní docházku. Praktická škola jednoletá pomáhá svým žákům získat znalosti a manuální dovednosti, aby mohli vykonávat jednoduché pracovní činnosti a domácí práce. Po absolvování by měli mít možnost uplatnit se na otevřeném trhu práce vykonáváním jednoduchých činností nebo pracovat v chráněných dílnách.