obr nahore 1

Kód oboru: 78-62-C/02

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým zdravotním postižením, zejména středně těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra. Praktická škola dvouletá připravuje žáky pro výkon jednoduchých prací a činností v běžném životě. Podmínkou přijetí je ukončení povinné školní docházky.

Praktická škola dvouletá je součástí MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny a umožnuje doplnit a rozšířit vzdělání žákům, kteří mají dokončenou povinnou školní docházku. Praktická škola dvouletá pomáhá svým žákům získat znalosti a manuální dovednosti, aby mohli vykonávat jednoduché pracovní činnosti a domácí práce. Po absolvování by měli mít možnost uplatnit se na otevřeném trhu práce vykonáváním jednoduchých činností nebo pracovat v chráněných dílnách.